การบริการวิชาการแก่ชุมชน
 
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23
     8 - 10 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    15 - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      มกราคม 2562  ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงคณกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
     9 - 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     26 - 27 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงคณกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     11 - 12 มกราคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21
     7 - 8 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     17 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     19 - 20 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงคณกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     17 - 18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20
     18 - 19 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     11 - 12 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     27 - 28 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงคณกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     17 - 18 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
     13 - 14 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     10 - 11 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     30 - 31 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงคณกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     3 - 5 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
     17 - 18 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
     14 - 15 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     21 - 22 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     30 - 31 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงคณกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     14 - 15 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     3 - 4 กันยายน 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17
    14 - 15 พฤศจิกายน 2555  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    20 - 21 พฤศจิกายน 255ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    6 - 7 ธันวาคม 2555  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงคณกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      16 - 17 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16
    10 - 11 พฤศจิกายน 2554  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     7 - 8 ธันวาคม 2554  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      2 - 3 กุมภาพันธ์ 2555  ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงคณกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     28 - 29 กุมภาพันธ์ 2555  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      16 - 17 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15
    18 - 19 พฤศจิกายน 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    2 - 3 ธันวาคม 2553 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    8 - 9 มกราคม 2553 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    27 - 28 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงคณกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    15 - 16 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 13
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 12
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการ University Fair 2006
    ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการ World University President Summits 2006
    ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โครงการรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น