เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบ Scaffolding สร้างเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

วิทยากร - อาจารย์ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ
 
เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบ Scaffolding สร้างเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา   voice-1
voice-2
video-1
video-2
Workshop : การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Scaffolding   voice-3
voice-4
video-3
video-4

 

  เอกสารประกอบ

- เทคนิค และวิธีการสอนรูปแบบ Scaffolding

- Article 1: What stops us from committing crimes

- Article 2: Living by Rule

- Project: Smoking in a restricted area on campus

Categories :

  • เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบ Scaffolding สร้างเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา


IP Address