13-ธันวาคม-2560
   


แนวทางการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร  พิชัยยา

 
การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
-
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร

 
Workshop : เสริมความคิดสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต

 
Workshop : Flipped Classroom
- อาจารย์
ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์

 

   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

   จำนวนผู้เข้าช 

web counter