QA สัญจร
QA สัญจร

ประกาศรับสมัครงาน สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 • ประกาศสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

 • คลิกดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • ประกาศสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
 • - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

  ภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  หัวข้อ :
  งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
  หัวข้อ :
  งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
  หัวข้อ :
  ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เรื่อง Teacher's Experience Show&Share: Student-Centered Learning Approaches ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
  งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

  ข่าวสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา