ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนกองทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้า(แทนการถวายเทียนพรรษา) ณ วัดผาลาด(สกทาคามี) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 4 รูป