ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 2 รูป