ภาพกิจกรรมทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครบรอบ 17 ปีและพิธีมอบโล่รางวัลแห่งความภักดี (EQD Loyalty Award) ซึ่งมอบแด่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาครบ 10 ปี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 12 รูป