รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 หัวข้อ Change Management & Team Building โดยมี ดร.พงศ์ปณต พัสระ (โค้ชช่อ) จากบริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด เป็นวิทยากร ณ North Hill City Resort จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 8 รูป