C O N T A C T

 

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ที่อยู่ติดต่อ

ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

E-mail

eqd@cmu.ac.th


โทรศัพท์

0-5394-1408