เราจะเป็นเลิศในฐานะหน่วยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานสำนัก
สายตรงผู้อำนวยการ
EQD KM
e-mail
บัญชี 3 มิติ
ปฏิทินกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระบบสารบัญ
EQD Annaul Report 2556
Active User
สถิติวันนี้: 79
สถิติทั้งหมด:
OEQD
หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

หัวข้อ :
ภาพกิจกรรม สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรและกระบวนวิชาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมี ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

หัวข้อ :
ภาพกิจกรรมสัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200