เราจะเป็นเลิศในฐานะหน่วยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานสำนัก
สายตรงผู้อำนวยการ
EQD KM
e-mail
บัญชี 3 มิติ
ปฏิทินกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระบบสารบัญ
EQD Annaul Report 2556
Active User
สถิติวันนี้: 6
สถิติทั้งหมด:

 

1. ประกาศสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200