เราจะเป็นเลิศในฐานะหน่วยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานสำนัก
สายตรงผู้อำนวยการ
EQD KM
e-mail
บัญชี 3 มิติ
ปฏิทินกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระบบสารบัญ
EQD Annaul Report 2556
Active User
สถิติวันนี้: 142
สถิติทั้งหมด:
eqd-cmu
 
หัวข้อ :
รศ.อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองผู้อำนวยการและบุคลากรสำนัก ได้เข้าร่วมงานประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand และได้รับรางวัลผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี TQM-Best Practices จากการนำเสนอบทความ เรื่อง กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวข้อ :
รศ.อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสำนักฯ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200